Sprawozdanie Rady Nadzorczej

Sprawozdanie Rady Nadzorczej SM „DOM”
w Olsztynie z działalności w okresie
od czerwca 2021 roku do maja 2022 roku.

Kliknij by pobrać – Sprawozdanie Rady Nadzorczej za rok 2022