HARMONOGRAM MONTAŻU/WYMIANY WODOMIERZY

Proszę zapoznać się z harmonogramem montażu/wymiany wodomierzy
Kliknij tutaj

Informacja o wymianie wodomierzy

Dział techniczny Spółdzielni Mieszkaniowej „DOM” w Olsztynie informuje, że z uwagi na utratę ważności cech legalizacyjnych (na podstawie Załącznika nr 6 do Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 7 stycznia 2008 r. w sprawie prawnej kontroli przyrządów pomiarowych – Dz.U. Nr 5 poz. 29 z dnia 14.01.2008 r.) nastąpi kompleksowa wymiana wodomierzy
zimnej i ciepłej wody w mieszkaniach.

Koszt wymiany przypadający na właścicieli mieszkań wynosi 30,00 zł za 1 wodomierz.

Jest to ok. 1/3 kosztów modernizacji systemu pomiaru zużycia wody. Pozostałą część kosztów pokryta zostanie ze środków zgromadzonych na funduszu remontowym Państwa nieruchomości.
Opłata za wodomierze może być wniesiona jednorazowo lub w rozbiciu na maksymalnie 3 raty.

Jednocześnie informujemy, że zgodnie z Regulaminem funduszu remontowego Spółdzielni Mieszkaniowej „DOM” w Olsztynie dział I pkt 4 „Wykaz nakładów obciążających użytkowników lokali mieszkalnych i użytkowych w zakresie napraw i konserwacji” do obowiązku członka Spółdzielni należy pokrycie kosztów wymiany wodomierzy w zajmowanym lokalu jak również przygotowanie dostępu do tych urządzeń umożliwiającego ich wymianę. W przypadku gdy nie będzie odpowiedniego dostępu do wodomierzy, np. będą zbyt małe lub niewłaściwie usytuowane drzwiczki rewizyjne – Spółdzielnia nie będzie ponosić odpowiedzialności za ewentualne powiększenie tych otworów.

Posiedzenia Rady Nadzorczej w 2019

Spółdzielnia Mieszkaniowa „DOM” w Olsztynie informuje o terminach posiedzenia Rady Nadzorczej SM „DOM” w 2019 roku, które odbywać się będą w biurze Spółdzielni przy ulicy Gębika 17/1 w dniach:

21 stycznia,
18 lutego,
18 marca,
15 kwietnia,
6 maja,
17 czerwca,
16 lipca,
19 sierpnia,
23 września,
21 października,
18 listopada,
16 grudnia.

Rozpoczęcie obrad posiedzenia Rady Nadzorczej o godzinie 16:00.

Olsztyn, dnia 22.01.2019 rok.

RODO

Kliknij aby pobrać…

Sprawozdanie finansowe za rok 2018

Kliknij aby pobrać…

Zaległe opłaty za czynsz

Spółdzielnia Mieszkaniowa „DOM” w Olsztynie informuje, że znaczna część mieszkańców zalega z zapłatą czynszu za kilkumiesięczne okresy płatności.

Mimo, że Spółdzielnia wysyła do dłużników wezwania do zapłaty i wezwania przedsądowe, brak jest często reakcji na te wezwania. Nagminne są też przypadki nieodbierania korespondencji i unikanie kontaktu ze Spółdzielnią, wówczas Spółdzielnia zmuszona jest do kierowania spraw o zapłatę, na drogę sądową.

W ostatnim okresie w kilku przypadkach bezskuteczna okazała się egzekucja z wynagrodzenia za pracę dłużników, rachunku bankowego lub ruchomości. W tej sytuacji Spółdzielnia będzie wszczynała egzekucję z ograniczonego prawa rzeczowego – spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego lub prawa własności lokalu mieszkalnego, co oznacza sprzedaż lokalu w drodze licytacji komorniczej.

Żeby tego uniknąć, Spółdzielnia wzywa Państwa do kontaktu w celu ustalenia warunków spłaty zadłużenia.

Spółdzielnia informuje też, że nieodbieranie korespondencji w trakcie egzekucji komorniczej nie powoduje jej wstrzymania, gdyż stronę nieobecną lub której miejsce pobytu nie jest znane, reprezentuje kurator sądowy, co dodatkowo podwyższa koszty egzekucji.

 

 

ZARZĄD SM „DOM”