SPRAWOZDANIE ZARZĄDU

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU
z działalności Spółdzielni Mieszkaniowej „DOM” w Olsztynie za 2022 rok

Kliknij by pobrać – Sprawozdanie Zarządu za rok 2022

SPRAWOZDANIE FINANSOWE

SPRAWOZDANIE FINANSOWE – Bilans, rachunek zysków i strat.

Spółdzielni Mieszkaniowej „DOM” w Olsztynie
za rok 2022

Kliknij by pobrać – Sprawozdanie finansowe za rok 2022

Sprawozdanie Rady Nadzorczej

Sprawozdanie Rady Nadzorczej SM „DOM”
w Olsztynie z działalności w okresie
od czerwca 2022 roku do maja 2023 roku.

Kliknij by pobrać – Sprawozdanie Rady Nadzorczej za rok 2022-2023

Do wynajęcia

Spółdzielnia Mieszkaniowa „DOM” w Olsztynie oferuje do wynajęcia pomieszczenia – boksy do przechowywania motocykli, rowerów w garażu podziemnym przy ul. Polnej 1 AB-CDE w Olsztynie. Pomieszczenia są zamykane i oddzielone od siebie w sposób trwały.

Kontakt telefoniczny: 89 541-54-14
Poniedziałek: 8:00 – 16:00
Wtorek-Piątek: 7:00 – 15:00

Posiedzenia Rady Nadzorczej na rok 2023

Spółdzielnia Mieszkaniowa „DOM” w Olsztynie informuje o terminach posiedzenia Rady Nadzorczej SM „DOM” w 2023 roku, które odbywać się będą w biurze Spółdzielni przy ulicy Gębika 17/1 w dniach:

23 styczeń
20 luty
20 marzec
17 kwiecień
15 maj
19 czerwiec
17 lipiec
21 sierpień
18 wrzesień
23 październik
20 listopad
11 grudzień

RODO

Kliknij aby pobrać…

Zaległe opłaty za czynsz

Spółdzielnia Mieszkaniowa „DOM” w Olsztynie informuje, że znaczna część mieszkańców zalega z zapłatą czynszu za kilkumiesięczne okresy płatności.

Mimo, że Spółdzielnia wysyła do dłużników wezwania do zapłaty i wezwania przedsądowe, brak jest często reakcji na te wezwania. Nagminne są też przypadki nieodbierania korespondencji i unikanie kontaktu ze Spółdzielnią, wówczas Spółdzielnia zmuszona jest do kierowania spraw o zapłatę, na drogę sądową.

W ostatnim okresie w kilku przypadkach bezskuteczna okazała się egzekucja z wynagrodzenia za pracę dłużników, rachunku bankowego lub ruchomości. W tej sytuacji Spółdzielnia będzie wszczynała egzekucję z ograniczonego prawa rzeczowego – spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego lub prawa własności lokalu mieszkalnego, co oznacza sprzedaż lokalu w drodze licytacji komorniczej.

Żeby tego uniknąć, Spółdzielnia wzywa Państwa do kontaktu w celu ustalenia warunków spłaty zadłużenia.

Spółdzielnia informuje też, że nieodbieranie korespondencji w trakcie egzekucji komorniczej nie powoduje jej wstrzymania, gdyż stronę nieobecną lub której miejsce pobytu nie jest znane, reprezentuje kurator sądowy, co dodatkowo podwyższa koszty egzekucji.

 

 

ZARZĄD SM „DOM”