Sprawozdanie Zarządu 2023r.

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU
z działalności Spółdzielni Mieszkaniowej „DOM” w Olsztynie za 2023 rok

Kliknij by pobrać – Sprawozdanie Zarządu za rok 2023

Sprawozdanie Finansowe 2023r.

SPRAWOZDANIE FINANSOWE

Spółdzielni Mieszkaniowej „DOM” w Olsztynie za rok 2023

Kliknij by pobrać – Sprawozdanie finansowe za 2023r.

Sprawozdanie Rady Nadzorczej 2023-2024r.

Sprawozdanie Rady Nadzorczej SM „DOM”
w Olsztynie z działalności w okresie
od czerwca 2022 roku do maja 2023 roku.

Kliknij by pobrać – Sprawozdanie Rady Nadzorczej za rok 2023-2024

Posiedzenia Rady Nadzorczej na rok 2024

Spółdzielnia Mieszkaniowa „DOM” w Olsztynie informuje o terminach posiedzenia Rady Nadzorczej SM „DOM” w 2024 roku, które odbywać się będą w biurze Spółdzielni przy ulicy Gębika 17/1 w dniach:

22 styczeń
19 luty
18 marzec
22 kwiecień
13 maj
17 czerwiec
22 lipiec
19 sierpień
23 wrzesień
21 październik
18 listopad
16 grudzień

Do wynajęcia

Spółdzielnia Mieszkaniowa „DOM” w Olsztynie oferuje do wynajęcia pomieszczenia – boksy do przechowywania motocykli, rowerów w garażu podziemnym przy ul. Polnej 1 AB-CDE w Olsztynie. Pomieszczenia są zamykane i oddzielone od siebie w sposób trwały.

Kontakt telefoniczny: 89 541-54-14
Poniedziałek: 8:00 – 16:00
Wtorek-Piątek: 7:00 – 15:00

RODO

Kliknij aby pobrać…

Zaległe opłaty za czynsz

Spółdzielnia Mieszkaniowa „DOM” w Olsztynie informuje, że znaczna część mieszkańców zalega z zapłatą czynszu za kilkumiesięczne okresy płatności.

Mimo, że Spółdzielnia wysyła do dłużników wezwania do zapłaty i wezwania przedsądowe, brak jest często reakcji na te wezwania. Nagminne są też przypadki nieodbierania korespondencji i unikanie kontaktu ze Spółdzielnią, wówczas Spółdzielnia zmuszona jest do kierowania spraw o zapłatę, na drogę sądową.

W ostatnim okresie w kilku przypadkach bezskuteczna okazała się egzekucja z wynagrodzenia za pracę dłużników, rachunku bankowego lub ruchomości. W tej sytuacji Spółdzielnia będzie wszczynała egzekucję z ograniczonego prawa rzeczowego – spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego lub prawa własności lokalu mieszkalnego, co oznacza sprzedaż lokalu w drodze licytacji komorniczej.

Żeby tego uniknąć, Spółdzielnia wzywa Państwa do kontaktu w celu ustalenia warunków spłaty zadłużenia.

Spółdzielnia informuje też, że nieodbieranie korespondencji w trakcie egzekucji komorniczej nie powoduje jej wstrzymania, gdyż stronę nieobecną lub której miejsce pobytu nie jest znane, reprezentuje kurator sądowy, co dodatkowo podwyższa koszty egzekucji.

 

 

ZARZĄD SM „DOM”