WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO
Spółdzielni Mieszkaniowej „DOM” w Olsztynie
za rok 2021

Kliknij by pobrać – Sprawozdanie finansowe za rok 2021

Sprawozdanie Rady Nadzorczej

Sprawozdanie Rady Nadzorczej SM „DOM”
w Olsztynie z działalności w okresie
od czerwca 2021 roku do maja 2022 roku.

Kliknij by pobrać – Sprawozdanie Rady Nadzorczej za rok 2022

Posiedzenia Rady Nadzorczej na rok 2022

Spółdzielnia Mieszkaniowa „DOM” w Olsztynie informuje o terminach posiedzenia Rady Nadzorczej SM „DOM” w 2022 roku, które odbywać się będą w biurze Spółdzielni przy ulicy Gębika 17/1 w dniach:

17 styczeń
28 luty
21 marzec
25 kwiecień
16 maj
2 czerwiec
18 lipiec
22 sierpień
19 wrzesień
17 październik
21 listopad
12 grudzień

RODO

Kliknij aby pobrać…

Zaległe opłaty za czynsz

Spółdzielnia Mieszkaniowa „DOM” w Olsztynie informuje, że znaczna część mieszkańców zalega z zapłatą czynszu za kilkumiesięczne okresy płatności.

Mimo, że Spółdzielnia wysyła do dłużników wezwania do zapłaty i wezwania przedsądowe, brak jest często reakcji na te wezwania. Nagminne są też przypadki nieodbierania korespondencji i unikanie kontaktu ze Spółdzielnią, wówczas Spółdzielnia zmuszona jest do kierowania spraw o zapłatę, na drogę sądową.

W ostatnim okresie w kilku przypadkach bezskuteczna okazała się egzekucja z wynagrodzenia za pracę dłużników, rachunku bankowego lub ruchomości. W tej sytuacji Spółdzielnia będzie wszczynała egzekucję z ograniczonego prawa rzeczowego – spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego lub prawa własności lokalu mieszkalnego, co oznacza sprzedaż lokalu w drodze licytacji komorniczej.

Żeby tego uniknąć, Spółdzielnia wzywa Państwa do kontaktu w celu ustalenia warunków spłaty zadłużenia.

Spółdzielnia informuje też, że nieodbieranie korespondencji w trakcie egzekucji komorniczej nie powoduje jej wstrzymania, gdyż stronę nieobecną lub której miejsce pobytu nie jest znane, reprezentuje kurator sądowy, co dodatkowo podwyższa koszty egzekucji.

 

 

ZARZĄD SM „DOM”