Posiedzenia Rady Nadzorczej na rok 2023

Spółdzielnia Mieszkaniowa „DOM” w Olsztynie informuje o terminach posiedzenia Rady Nadzorczej SM „DOM” w 2023 roku, które odbywać się będą w biurze Spółdzielni przy ulicy Gębika 17/1 w dniach:

23 styczeń
20 luty
20 marzec
17 kwiecień
15 maj
19 czerwiec
17 lipiec
21 sierpień
18 wrzesień
23 październik
20 listopad
11 grudzień

Do wynajęcia

Spółdzielnia Mieszkaniowa „DOM” w Olsztynie oferuje do wynajęcia pomieszczenia – boksy do przechowywania motocykli, rowerów w garażu podziemnym przy ul. Polnej 1 AB-CDE w Olsztynie. Pomieszczenia są zamykane i oddzielone od siebie w sposób trwały.

Kontakt telefoniczny: 89 541-54-14
Poniedziałek: 8:00 – 16:00
Wtorek-Piątek: 7:00 – 15:00

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO
Spółdzielni Mieszkaniowej „DOM” w Olsztynie
za rok 2021

Kliknij by pobrać – Sprawozdanie finansowe za rok 2021

Sprawozdanie Rady Nadzorczej

Sprawozdanie Rady Nadzorczej SM „DOM”
w Olsztynie z działalności w okresie
od czerwca 2021 roku do maja 2022 roku.

Kliknij by pobrać – Sprawozdanie Rady Nadzorczej za rok 2022

RODO

Kliknij aby pobrać…

Zaległe opłaty za czynsz

Spółdzielnia Mieszkaniowa „DOM” w Olsztynie informuje, że znaczna część mieszkańców zalega z zapłatą czynszu za kilkumiesięczne okresy płatności.

Mimo, że Spółdzielnia wysyła do dłużników wezwania do zapłaty i wezwania przedsądowe, brak jest często reakcji na te wezwania. Nagminne są też przypadki nieodbierania korespondencji i unikanie kontaktu ze Spółdzielnią, wówczas Spółdzielnia zmuszona jest do kierowania spraw o zapłatę, na drogę sądową.

W ostatnim okresie w kilku przypadkach bezskuteczna okazała się egzekucja z wynagrodzenia za pracę dłużników, rachunku bankowego lub ruchomości. W tej sytuacji Spółdzielnia będzie wszczynała egzekucję z ograniczonego prawa rzeczowego – spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego lub prawa własności lokalu mieszkalnego, co oznacza sprzedaż lokalu w drodze licytacji komorniczej.

Żeby tego uniknąć, Spółdzielnia wzywa Państwa do kontaktu w celu ustalenia warunków spłaty zadłużenia.

Spółdzielnia informuje też, że nieodbieranie korespondencji w trakcie egzekucji komorniczej nie powoduje jej wstrzymania, gdyż stronę nieobecną lub której miejsce pobytu nie jest znane, reprezentuje kurator sądowy, co dodatkowo podwyższa koszty egzekucji.

 

 

ZARZĄD SM „DOM”