Sprawozdania za 2020r.

Sprawozdanie finansowe za 2020r.

Kliknij by pobrać – Sprawozdanie finansowe za rok 2020

Kliknij by pobrać – Sprawozdanie Zarządu Spółdzielni za rok 2020

Kliknij by pobrać – Sprawozdanie Rady Nadzorczej za okres VI.2020 – VI.2021

Posiedzenia Rady Nadzorczej na rok 2021

Spółdzielnia Mieszkaniowa „DOM” w Olsztynie informuje o terminach posiedzenia Rady Nadzorczej SM „DOM” w 2021 roku, które odbywać się będą w biurze Spółdzielni przy ulicy Gębika 17/1 w dniach:

18 styczeń
22 luty
22 marzec
19 kwiecień
17 maj
21 czerwiec
19 lipiec
16 sierpień
20 wrzesień
18 październik
22 listopad
20 grudzień

Informacja n/t związany ze stanem epidemiologicznym w kraju

Szanowni Mieszkańcy Spółdzielni Mieszkaniowej „DOM”

W związku z występowaniem przypadków koronawirusa w Polsce, mając na uwadze bezpieczeństwo Państwa oraz pracowników biura, zwracamy się z uprzejmą prośbą o ograniczenie wizyt w naszych biurze jedynie do spraw koniecznych i pilnych. Jednocześnie zachęcamy do korzystania:

• z elektronicznego przesyłania informacji na adres e-mail spółdzielni:

sm-dom@sm-dom.olsztyn.pl

 

• załatwiania spraw telefonicznie:

89 541-54-14 w. 20 – sekretariat

89 541-54-14 w. 24 – dział techniczny

89 527-76-69 – księgowość

 

Konserwatorzy:

601-840-383 – Wiesław Lewczyk
783-925-173 – Daniel Czarzasty

 

Z poważaniem
Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „DOM” w Olsztynie

RODO

Kliknij aby pobrać…

Zaległe opłaty za czynsz

Spółdzielnia Mieszkaniowa „DOM” w Olsztynie informuje, że znaczna część mieszkańców zalega z zapłatą czynszu za kilkumiesięczne okresy płatności.

Mimo, że Spółdzielnia wysyła do dłużników wezwania do zapłaty i wezwania przedsądowe, brak jest często reakcji na te wezwania. Nagminne są też przypadki nieodbierania korespondencji i unikanie kontaktu ze Spółdzielnią, wówczas Spółdzielnia zmuszona jest do kierowania spraw o zapłatę, na drogę sądową.

W ostatnim okresie w kilku przypadkach bezskuteczna okazała się egzekucja z wynagrodzenia za pracę dłużników, rachunku bankowego lub ruchomości. W tej sytuacji Spółdzielnia będzie wszczynała egzekucję z ograniczonego prawa rzeczowego – spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego lub prawa własności lokalu mieszkalnego, co oznacza sprzedaż lokalu w drodze licytacji komorniczej.

Żeby tego uniknąć, Spółdzielnia wzywa Państwa do kontaktu w celu ustalenia warunków spłaty zadłużenia.

Spółdzielnia informuje też, że nieodbieranie korespondencji w trakcie egzekucji komorniczej nie powoduje jej wstrzymania, gdyż stronę nieobecną lub której miejsce pobytu nie jest znane, reprezentuje kurator sądowy, co dodatkowo podwyższa koszty egzekucji.

 

 

ZARZĄD SM „DOM”