Entries by admin

Informacja o wymianie wodomierzy

Dział techniczny Spółdzielni Mieszkaniowej „DOM” w Olsztynie informuje, że z uwagi na utratę ważności cech legalizacyjnych (na podstawie Załącznika nr 6 do Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 7 stycznia 2008 r. w sprawie prawnej kontroli przyrządów pomiarowych – Dz.U. Nr 5 poz. 29 z dnia 14.01.2008 r.) nastąpi kompleksowa wymiana wodomierzy zimnej i ciepłej wody […]

Posiedzenia Rady Nadzorczej w 2019

Spółdzielnia Mieszkaniowa „DOM” w Olsztynie informuje o terminach posiedzenia Rady Nadzorczej SM „DOM” w 2019 roku, które odbywać się będą w biurze Spółdzielni przy ulicy Gębika 17/1 w dniach: 21 stycznia,18 lutego,18 marca,15 kwietnia, 6 maja,17 czerwca,16 lipca,19 sierpnia,23 września,21 października,18 listopada,16 grudnia. Rozpoczęcie obrad posiedzenia Rady Nadzorczej o godzinie 16:00. Olsztyn, dnia 22.01.2019 rok.

Zaległe opłaty za czynsz

Spółdzielnia Mieszkaniowa „DOM” w Olsztynie informuje, że znaczna część mieszkańców zalega z zapłatą czynszu za kilkumiesięczne okresy płatności. Mimo, że Spółdzielnia wysyła do dłużników wezwania do zapłaty i wezwania przedsądowe, brak jest często reakcji na te wezwania. Nagminne są też przypadki nieodbierania korespondencji i unikanie kontaktu ze Spółdzielnią, wówczas Spółdzielnia zmuszona jest do kierowania spraw […]