SPRAWOZDANIE ZARZĄDU

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU
z działalności Spółdzielni Mieszkaniowej „DOM” w Olsztynie za 2022 rok

Kliknij by pobrać – Sprawozdanie Zarządu za rok 2022