Sprawozdanie Zarządu 2023r.

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU
z działalności Spółdzielni Mieszkaniowej „DOM” w Olsztynie za 2023 rok

Kliknij by pobrać – Sprawozdanie Zarządu za rok 2023