Posiedzenia Rady Nadzorczej w 2019

Spółdzielnia Mieszkaniowa „DOM” w Olsztynie informuje o terminach posiedzenia Rady Nadzorczej SM „DOM” w 2019 roku, które odbywać się będą w biurze Spółdzielni przy ulicy Gębika 17/1 w dniach:

21 stycznia,
18 lutego,
18 marca,
15 kwietnia,
6 maja,
17 czerwca,
16 lipca,
19 sierpnia,
23 września,
21 października,
18 listopada,
16 grudnia.

Rozpoczęcie obrad posiedzenia Rady Nadzorczej o godzinie 16:00.

Olsztyn, dnia 22.01.2019 rok.