Posiedzenia Rady Nadzorczej na rok 2020

Spółdzielnia Mieszkaniowa „DOM” w Olsztynie informuje o terminach posiedzenia Rady Nadzorczej SM „DOM” w 2020 roku, które odbywać się będą w biurze Spółdzielni przy ulicy Gębika 17/1 w dniach:

20 stycznia,
17 lutego,
16 marca,
20 kwietnia,
11 maja,
15 czerwca,
20 lipca,
17 sierpnia,
21 września,
19 października,
16 listopada,
14 grudnia.

Rozpoczęcie obrad posiedzenia Rady Nadzorczej o godzinie 16:00.

Olsztyn, dnia 08.01.2020 rok.