Informacja o wymianie wodomierzy

Dział techniczny Spółdzielni Mieszkaniowej „DOM” w Olsztynie informuje, że z uwagi na utratę ważności cech legalizacyjnych (na podstawie Załącznika nr 6 do Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 7 stycznia 2008 r. w sprawie prawnej kontroli przyrządów pomiarowych – Dz.U. Nr 5 poz. 29 z dnia 14.01.2008 r.) nastąpi kompleksowa wymiana wodomierzy
zimnej i ciepłej wody w mieszkaniach.

Koszt wymiany przypadający na właścicieli mieszkań wynosi 30,00 zł za 1 wodomierz.

Jest to ok. 1/3 kosztów modernizacji systemu pomiaru zużycia wody. Pozostałą część kosztów pokryta zostanie ze środków zgromadzonych na funduszu remontowym Państwa nieruchomości.
Opłata za wodomierze może być wniesiona jednorazowo lub w rozbiciu na maksymalnie 3 raty.

Jednocześnie informujemy, że zgodnie z Regulaminem funduszu remontowego Spółdzielni Mieszkaniowej „DOM” w Olsztynie dział I pkt 4 „Wykaz nakładów obciążających użytkowników lokali mieszkalnych i użytkowych w zakresie napraw i konserwacji” do obowiązku członka Spółdzielni należy pokrycie kosztów wymiany wodomierzy w zajmowanym lokalu jak również przygotowanie dostępu do tych urządzeń umożliwiającego ich wymianę. W przypadku gdy nie będzie odpowiedniego dostępu do wodomierzy, np. będą zbyt małe lub niewłaściwie usytuowane drzwiczki rewizyjne – Spółdzielnia nie będzie ponosić odpowiedzialności za ewentualne powiększenie tych otworów.