Sprawozdanie Rady Nadzorczej 2023-2024r.

Sprawozdanie Rady Nadzorczej SM „DOM”
w Olsztynie z działalności w okresie
od czerwca 2022 roku do maja 2023 roku.

Kliknij by pobrać – Sprawozdanie Rady Nadzorczej za rok 2023-2024